S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

AKCE

cena 20 Kč
skladem ANO
cena 10 Kč
skladem ANO
cena 419 Kč
skladem ANO

KONTAKTY

Gabriela Lorencová
Boloňská 305
109 00 Praha 10
tel: +420 604 270 795
info@e-pleny.cz
IČ: 63653044

» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky platné od 17.10.2022

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

umístěného na internetové adrese www.e-pleny.cz firmy Gabriela Lorencová

se sídlem Boloňská 305, Praha 10, IČ 63653044, zapsané na ÚMČ Praha 15.

 

 

obsah:

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. VÝMĚNA ZBOŽÍ
 5. STORNO OBJEDNÁVKY
 6. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 7. DODÁNÍ ZBOŽÍ
 8. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD DOPRAVCE
 9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 10. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 12. REKLAMAČNÍ ŘÁD
 13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 15. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Gabriela Lorencová, se sídlem Boloňská 305, Praha 10, identifikační číslo: 63653044, zapsané na ÚMČ Praha 15 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.e-pleny.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

nahoru

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

nahoru

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

nahoru

 

 1. VÝMĚNA ZBOŽÍ

4.1.      Nevyhovující zboží může být na přání zákazníka vyměněno za jiné (po individuální dohodě i později, např. po porodu, kdy už víte, jaké se vám narodilo miminko) – může se stát, že zvolíte špatnou velikost plen apod. Podmínkou je nám spolu s měněným zbožím (nepoužitým, nepraným, nezničeným) zaslat i doklad o zaplacení. Tato služba je ZDARMA.

nahoru

 1. STORNO OBJEDNÁVKY

5.1.      Zákazník má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku expedování zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinen neprodleně oznámit e-mailem nebo telefonicky. 

V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené s expedováním. Před expedicí zásilky je storno objednávky bezplatné.

5.2.      Zrušení objednávky nebo její části prodávajícím je možné pouze v těchto případech:

 5.2.1.   zboží není na skladě a nelze je objednat

 5.2.2.   neproběhla platba za zboží ve stanovené lhůtě

5.3.      Jestliže zboží není dlouhodobě skladem, je zákazník o situaci informován a je mu nabídnut produkt podobný či vráceny peníze.

nahoru

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v sídle prodávajícího na adrese Boloňská 305, Praha 10; ZDARMA
 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; příplatek 30 Kč
 • bezhotovostně převodem na Kč účet prodávajícího č. 2700810345/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“); ZDARMA
 • bezhotovostně převodem na EUR účet prodávajícího č. 2600810348/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“); ZDARMA

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.2.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

6.3.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.4.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.5.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo ji přiloží v papírové podobě k zasílanému zboží.

nahoru

 

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.      Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době.  O tom, že prodejce předal zásilku k expedici, je zákazník informován e-mailem.

7.2.      Registrovaní zákazníci mohou sledovat stav svých objednávek po přihlášení v Uživatelské sekci.
V případě, že objednané zboží nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, bude prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat telefonicky nebo e-mailem. Kupující i prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

7.3.      V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka rezervována po dobu 10-ti dnů od odeslání objednávky. Pokud během této lhůty nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována a zboží uvolněno zpět do prodeje. Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného).

7.4.      Je-li nutno objednávku rozdělit na více částí z důvodu ležícího na straně dodavatele (např. delší lhůta dodání u některého zboží), další náklady na dopravu kupující neplatí. Pokud bude objednávka rozdělena na přání zákazníka, náklady na dopravu budou účtovány u každé samostatné zásilky.

7.5.      V případě nevyzvednuté zásilky máme právo na náhradu námi skutečně vynaložených nákladů spojených s odesláním nepřevzatého zboží.  V případě opakovaného zaslání na žádost zákazníka bude účtován poplatek za dopravu navýšený o předchozí poplatek za dopravu nevyzvednuté zásilky. Opakované zaslání již nebude možno uhradit dobírkou, nýbrž pouze předem bankovním převodem.

7.6.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7.7.      Možnosti přepravy a poplatky:

 • Česká pošta Doporučené psaní: 55 Kč
 • Česká pošta Doporučený balíček 90 Kč
 • Česká pošta Balík do ruky 125 Kč
 • Česká pošta Balík na poštu 115 Kč
 • Osobní odběr v sídle firmy zdarma
 • Zásilkovna 90 Kč
 • při objednávce s doručením po ČR nad 2.000 Kč doprava zdarma.
 • Zákazníkům ze Slovenska doručení Českou poštou za 220 Kč.

nahoru

 1. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD DOPRAVCE

8.1.      Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady bezprostředně po jejich převzetí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu.

8.2.      Pokud příjemce zjistí zjevné vady (například poškozený obal zásilky), oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat na místě zápis o škodě. Tento zápis je nezbytný k vyřízení reklamace!

8.3.      Zákazník má právo neúplnou nebo poškozenou zásilku nepřevzít, v tomto případě je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání.

8.4.      Pokud zásilka při dodání jeví známky poškození, odmítněte ji převzít! Protokol o převzetí zboží nikdy nepodepisujte, aniž zboží u poškozené zásilky zkontrolujete!

8.5.      Pokud k této nepříjemné situaci dojde, informujte nás neprodleně (nejpozději však následující pracovní den) o vzniklém stavu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Situace bude vyřešena v nejkratším možném čase.

8.6.      Pokud není tento postup dodržen, není možné poškozené nebo chybějící zboží nahradit.

8.7.      Doporučený postup při poškozeném obsahu převzaté zásilky

Pokud zásilka nevykazuje známky poškození a je adresátem potvrzen přebírací protokol dopravci, stává se zásilka vlastnictvím kupujícího. Po převzetí zásilky je další reklamace ohledně poškození zásilky řešena přímo s dopravcem.Kupující je povinen bez odkladu překontrolovat obsah zásilky a případné závady hlásit přepravci ihned, nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní. Doporučujeme kontaktovat dopravce bez odkladu, výrazně tak přispějete ke kladnému vyřízení reklamace.

nahoru

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

9.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@e-pleny.cz.

9.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

nahoru

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

10.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

10.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

10.5.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

nahoru

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

11.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  11.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  11.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  11.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  11.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  11.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.3.  Ustanovení uvedená v čl. 11.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

11.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

11.5.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle podnikání.

11.6.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

nahoru

 

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Reklamační řízení se řídí Občanským zákoníkem (zákonem č.40/1964 Sb.), ve znění pozdějších předpisů a Zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

 

Při případné reklamaci kupující kontaktuje prodejce e-mailem nebo telefonicky.

 

Reklamované zboží následně zašle ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy jako zásilku pojištěnou na hodnotu reklamovaného zboží na adresu: Gabriela Lorencová, Boloňská 305, 109 00  Praha 10.

 

Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata.Součástí reklamace by měl být doklad o zaplacení zboží (stačí kopie) a popis závady. Při oprávněné reklamaci má kupující právo na náhradu skutečných nákladů na dopravu spojenou se zasláním reklamovaného zboží.

V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30-ti dnů od jejího doručení tak, jak stanoví zákon.

 

V případě uznané reklamace, bude zákazníkovi zboží vyměněno kus za kus nebo vrácena peněžní částka na bankovní účet určený zákazníkem.

 

nahoru

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

13.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

13.4.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.5.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

nahoru

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1.  Ochrana osobních údajů je samostatně a podrobně rozepsána v dokumentu "Informace o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR"

 

nahoru

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

15.1.  Kupující udělí souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího tak, že zaškrtne políčko při vytváření objednávky.

15.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

nahoru

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

16.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

16.5.  Kontaktní údaje prodávajícího:

 adresa pro doručování Boloňská 305, 109 00  Praha 10

 adresa elektronické pošty info@e-pleny.cz

 telefon 604 270 795.

 

V Praze dne 1.9.2017

nahoru